děti 

Na fakultě tělesné kultury vytvořili české normy pro hodnocení motoriky dětí

Martin Višňa 19.5.2015 25682×   0
Profesor Rudolf Psotta. Foto: Martin Višňa

Navlékání korálků, udržení rovnováhy při stoji na jedné noze nebo házení míčku na terč. To jsou příklady úloh, kterými se podle standardizovaného testu MABC-2 hodnotí úroveň motoriky dětí ve věku od 3 do 16 let. Jeho česká verze, která najde uplatnění v pedagogicko-psychologických a klinických lékařských oborech, vznikla na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

„Dosud u nás neexistovala žádná všeobecně užívaná komplexní metoda pro posouzení úrovně motorického vývoje dětí předškolního a školního věku. V době, kdy současná vzdělávací politika výrazně podporuje inkluzi, je potřeba mít dobré diagnostické nástroje, pomocí kterých budeme schopni rozlišit charakter a hloubku vývojové nedostatečnosti či poruchy. Poruchu pohybové koordinace, vývojovou dyspraxii, lze zařadit do skupiny specifických vývojových poruch učení, jako je dyslexie nebo dysgrafie,“ uvedl Rudolf Psotta z katedry přírodních věd v kinantropologii.

Test MABC-2, celým názvem Movement Assessment Battery for Children, je původně britský diagnostický nástroj pro hodnocení úrovně motoriky dětí a identifikaci vývojově podmíněných motorických obtíží, který společně s její původní verzí určenou pro děti od 4 do 12 let patří k nejčastěji používaným testům motorické způsobilosti ve světě. Kromě pedagogicko-psychologické a klinické praxe se test MABC uplatňuje ve výzkumu. O tom svědčí přes pět set studií, které tento test použily.

Psottův tým pracoval na vytvoření české verze od roku 2009. Bylo nutné posoudit proveditelnost a transkulturní platnost testu v podmínkách našich školských zařízení a klinických pracovišť, a to i na základě porovnání výsledků testu u reprezentativních souborů českých a britských dětí. Testováno bylo 1612 českých dětí. Výsledky se pak staly podkladem pro vytvoření českých norem pro děti od 3 do 16 let. Další ověřování proběhla také ve spolupráci s Klinikou dětské neurologie a Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Test zahrnuje kvantitativní i kvalitativní diagnostický přístup. Na základě výsledků z osmi pohybových úloh se hodnotí úroveň pohybové koordinace či identifikuje míra motorických obtíží dítěte. Současně lze na základě pozorování pohybových projevů dítěte při provádění úloh posoudit příznaky nezralé či opožděné motoriky v různých doménách pohybové koordinace. Kvalitativní výsledky testu pak slouží jako podklad pro cílené pohybové nebo terapeutické intervence,“ vysvětlil Psotta.

Česká verze testu MABC-2 byla publikována v loňském roce v nakladatelství psychodiagnostických metod Hogrefe - Testcentrum, kde také probíhají výcvikové kurzy pro jeho uživatele.

Podobné články

Komentáře (0)

Komentáře smí přidat pouze přihlášení uživatelé!
Článek zatím nemá žádný komentář! Buďte první, kdo napíše komentář k tomuto článku.
Užívejte si Radost z pohybu s otatními: Připojte se!

Napište, co nám chcete sdělit.