Tým řešitelů


Projekt Pohyb do škol vznikl a je realizován díky práci těchto odborníků: zleva horní řada - Jan Pavelka; Ladislav Korotvička; Zdeněk Kotulák; Radek Plíhal; Zdeněk Hamřík;
zprava dolní řada - Jana Vokáčová; Lucie Lauermanová; Mariana Krásnolipská; Michal Kalman; Zuzana Půžová; Tomáš Hollein


Michal Kalman

hlavní řešitel projektu

Absolvoval Fakultu tělesné kultury na UP v Olomouci, svá studia obohatil o stáže v Jihoafrické republice, Holandsku, Velké Británii nebo v USA. V současné době je zaměstnán na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Lékařském centru Groningen Univerzity v Nizozemí.

Dlouhodobě se zabývá problematikou aktivního životního stylu a podporou pohybové aktivity. Je hlavním řešitelem mezinárodní výzkumné studie o zdraví a životním stylu dětí a školáků (HBSC) v ČR, kterou zpracovává pod záštitou Světové zdravotnické organizace.

Mezi jeho záliby patří především cestování, realizace expedičních akcí a plavby na historických 50metrových plachetnicích. Objel všechny kontinenty včetně Arktidy a Antarktidy. Je členem Společnosti přátel Afriky.

Kontakt: michal.kalman@hbsc.upol.cz

Jan Pavelka
zástupce hlavního řešitele

V projektu má na starosti zejména odbornou činnost, jedná se především o kontrolu dosažení stanovených cílů a přípravu výběrových řízení na nákup sportovního materiálu pro potřeby projektu.

Působí na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci jako projektový manažer v projektech zabývajících se zdravým životním stylem a podporou pohybové aktivity, ale také budováním moderní infrastruktury pro rozvoj vzdělávání na domovské univerzitě. Je členem týmu mezinárodní výzkumné studie HBSC.

Kontakt: jan.pavelka@hbsc.upol.cz

Mariana Krásnolipská
odborná lektorka vzdělávání učitelů

Absolventka VŠCHT v Praze, obor restaurování památek a magisterského studia rekreologie na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci se specializací na management životního stylu. Během studií byla na stáži na Islandu, v Aténách nebo ve Finsku, rok studovala na St. Martin ´s College v Anglii outdoor education a metody facilitace.

Pracuje jako lektorka v oblasti vzdělávání, rozvoje osobnosti a týmů. Byla členkou týmu projektu Podpora pohybu do škol I, je členem týmu HBSC studie v ČR a programovou manažerkou ve společnosti NaPlachetnici.

Organizuje nejrůznější přednášky, kreativní dílny, v letech 2005-2010 také festival Svatojánské slavnosti. Žije alternativním způsobem na severu Čech v NP České Švýcarsko, v nízkoenergetickém domku z vlny, s trávou na střeše. Miluje pohyb, tanec, hudbu, kreativní přístup, změnu, barvy.

Kontakt: mariana.krasnolipska@hbsc.upol.cz

Radek Plíhal
odborný lektor vzdělávání učitelů

Vystudoval FTVS UK v Praze, patnáct let působil na sportovní škole jako učitel a trenér, mimo jiné se podílel na vzniku a organizaci prvních Pražských dětských olympijských her, které postupně přerostly do republikové úrovně.

Od roku 2004 působí jako instruktor a lektor v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti a týmů, spolupracuje s Prázdninovou školou Lipnice a s Univerzitou Palackého, v roce 2012 absolvoval certifikovaný výcvik Integral Growth Coaching, trénoval také mužský extraligový tým Florbal Chodov. Nyní je lektorem na volné noze, spolupracuje se spřízněnými vzdělávacími organizacemi na přípravě a realizaci projektů zaměřených na rozvoj jednotlivců a skupin.

Kontakt: radek.plihal@hbsc.upol.cz

Lucie Lauermanová
odborná lektorka pro aktivní životní styl dětí a mládeže

Absolventka oborů Rekreologie se specializací na management sportu a rekreace a Aplikované pohybové aktivity na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, během studia vyjela na roční stáž na Univerzitu Las Palmas De GC. Na fakultě tělesné kultury je nyní posluchačkou doktorského studijního programu Kinantropologie.

Působí jako lektorka, externí poradce a tvůrce edukačních materiálů pro pedagogy v oblasti klíčových kompetencí a zdravého životního stylu žáků a učitelů, také v oblasti osobnostního rozvoje ve vzdělávání pedagogických pracovníků, organizuje harmonizační kurzy zaměřené na podporu zdravého životního stylu žáků. Je spoluzakladatelkou o. s. Lenochod, které se věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého životního stylu. Je jednou ze dvou učitelů jógy smíchu v ČR.

Kontakt: lucie.lauermanova@hbsc.upol.cz

Jana Vokáčová
odborná lektorka pro aktivní životní styl dětí a mládeže

Absolventka oboru Rekreologie se specializací na management sportu a rekreace na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, během studia absolvovala též stáže ve Španělsku, mimo jiné v organizaci Actiba2000, která podporuje zdravý životní styl dětí a mládeže prostřednictvím pohybové aktivity.

Je spoluzakladatelkou o. s. Lenochod, které se věnuje neformálnímu vzdělávání dětí a mládeže v oblasti zdravého životního stylu. V současné době studuje doktorský studijní program oboru Kinantropologie na FTK UPOL. Ve své disertační práci se zabývá HBSC studií se speciálním zaměřením na ověřování vztahů mezi pohybovou aktivitou a sociálním prostředím rodiny a vrstevníků a fyzickým prostředím školy.

Kontakt: jana.vokacova@hbsc.upol.cz

Zdeněk Hamřík
osoba odpovědná za výzkum

Pracuje jako vedoucí na katedře rekreologie Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá problematikou zdravého a aktivního životního stylu a tvorbou politik a strategií podpory pohybové aktivity na komunální úrovni. Je řešitelem řady výzkumných a rozvojových projektů, mimo jiné projekty podpory zdraví ministerstva zdravotnictví, a zástupcem hlavního řešitele HBSC studie pro ČR. Aktivně spolupracuje s českou kanceláří Světové zdravotnické organizace, Ministerstvem zdravotnictví ČR či Národní sítí Zdravých měst ČR.

Kontakt: zdenek.hamrik@hbsc.upol.cz

Tomáš Hollein
projektový pracovník a technické zabezpečení projektu

Absolvent oboru Rekreologie se specializací na management sportu a rekreace na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci, během studia absolvoval též stáž na univerzitě v Istanbulu. V současnosti je studentem doktorského studijního programu Kinantropologie na fakultě tělesné kultury, zabývá se popisem socioekonomického statusu dětí ve vztahu k ukazatelům životního stylu.

Za sebou má také stáž v britské centrále organizaci Sail Training International, která pořádá závody na velkých historických plachetnicích pro mladé lidi, plachetnicím se věnuje ve svém volném čase. V roce 2013 se aktivně účastnil projektu K2 Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání pod hlavičkou Národního institutu dětí a mládeže.

Kontakt: tomas.hollein@hbsc.upol.cz

Zdeněk Kotulák
technické zabezpečení projektu

Absolvent oboru Veřejná správa na Právnické fakultě MU v Brně a managementu na VUT v Brně a Nottingham Trent University, pedagogickou kvalifikaci získal na olomoucké pedagogické fakultě. Více než dvacet let pracuje v oblasti vzdělávání dospělých, jako lektor a projektový manažer. V současnosti spolupracuje na projektech také s katedrou rekreologie na Fakultě tělesné kultury UP v Olomouci.

Působí také jako senior konzultant pro obchod, řízení lidských zdrojů a kvalitu ve společnosti NaPlachetnici, získal též kvalifikaci vůdce malého plavidla. Založil ORE-institut, je členem dozorčí rady o.p.s. Arak a spolupracovník neziskových organizací, především s orientací na Afriku.

Kontakt: zdenek.kotulak@hbsc.upol.cz


Novinky
25.čer Přemýšlíte, co dělat o prázdninách? Mrkněte do našich tipů na pěší výlety, třeba vás některý zaujme. 27.dub Na druhý cykloden zavítala na dopravní hřiště také TV Morava, podívat se na její reportáž můžete zde 22.dub Dopoledne zaměřené na dopravní výchovu jsme připravili také pro studenty středních škol. Program na olomouckém dopravním hřišti je čeká tento pátek. 
 
 
Kontaktní osoba
Jana Vokáčová
tel.: +420 723 478 918
e-mail: jana.vokacova@hbsc.upol.cz
Užívejte si Radost z pohybu s otatními: Připojte se!

Napište, co nám chcete sdělit.